Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 3
Năm 2021 : 2.755

Trường MN Tuổi Ngọc tổ chức thành công sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học

Vào ngày 29 tháng 4 năm 2021 trường MN Tuổi Ngọc đã tổ chức thành công sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, về tham dự buổi sinh hoạt còn có sự hiện diện của bà : Nguyễn Thị Mỹ Liên và bà Vũ Thị Mỹ Lệ là chuyên viên phòng giáo dục cũng về tham dự.