Trường mầm non Tuổi Ngọc là trường mầm non đóng chân trên địa bàn thôn Nghĩa An - Xã Ia Chim, là một xã còn nhiều khóa khắn với hơn 70% là người đồng bào dân tộc thiểu số. Đội ngũ giáo viên trẻ, khỏe, nhiệt tình tâm huyết với nghề không quản khó khăn đã nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập ngày càng nâng cao. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ.

     Giáo viên được tuyển vào Trường mầm Tuổi Ngọc đã được đào tạo chuẩn về chuyên môn. Giáo viên phải lên kế hoạch, soạn giáo án hoạt động theo chủ đề và thực hiện thời khóa biểu thực hiện trong ngày.

100% giáo viên đạt chuẩn giáo dục mầm non (46% giáo viên tốt nghiệp Đại học).

100% cán bộ giáo viên, và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên, và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo,tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, thường xuyên tự học tập để nâng caochaats lượng giáo dục

 

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 24 - 36 tháng: 27 cháu với 2 cô giáo.

Lớp bé  (3 -  4 tuổi): 34 cháu với 2 cô giáo.

Lớp nhỡ (4 - 5 tuổi): 2 lớp : Nhỡ A  30 cháu với 2 cô giáo và Nhỡ B 30 cháu với 2 cô giáo

Lớp Lớn (5  – 6 tuổi): 2 Lớp :Lớn A 30 cháu với 2 cô giáo và Lớn B 28 cháu và 2 cô giáo

-Lớp điểm lẻ ( 9 lớp) với 8 điểm: Tổng số học sinh 270 với 10 giáo viên.