Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 3
Năm 2021 : 2.755
 • Nguyễn Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Củ nhân đại học
 • Trần Hà Bích Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV Y tế
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp Điều dưỡng
  • Điện thoại:
   0974852889
  • Email:
   thblantn.@kontumcity.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   NV y tế

 • Đặng Thị Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Trng cấp kế toán
  • Điện thoại:
   0349074846
  • Email:
   linhdang1202@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   NV biên chế

 • Nguyễn Thị Ân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
  • Điện thoại:
   0978619621
  • Email:
   ntan.tn@kontumcity.edu.vn