Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2020 : 4.357
 • Trần Hà Bích Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV Y tế
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp Điều dưỡng
  • Điện thoại:
   0974852889
  • Email:
   thblantn.@kontumcity.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   NV y tế

 • Đặng Thị Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Trng cấp kế toán
  • Điện thoại:
   0349074846
  • Email:
   linhdang1202@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   NV biên chế