Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2020 : 4.357
 • Nguyễn Công Cảnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giao viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0976684256
  • Email:
   Nguyencongcanhzenfone5@gmail.com
 • Y Duyin
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng SPMN
  • Điện thoại:
   0356362620
  • Email:
   Duyintn.@kontumcity.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV hợp đồng 36 tháng

 • Y Xoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0374796823
  • Email:
   xoakontum@gmail.com
 • Nganh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp SPMN
  • Điện thoại:
   0382883782
  • Email:
   nganhtn.@kontumcity.edu.vn
 • Y BLững
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp SPMN
  • Điện thoại:
   03554233363
  • Email:
   Blung.tn@kontumcity.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV biên chế

 • Đỗ Thị Hồng Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Gíao viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
  • Điện thoại:
   0366580944
  • Email:
   dthhanh.tn@kontumcity.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV biên chế

 • Trịnh Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Gíao viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng SPMN
  • Điện thoại:
   0343763713
  • Email:
   tthoa.tn@kontumcity.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV biên chế

 • Nguyễn Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp SPMN
  • Điện thoại:
   0915662971
  • Email:
   nguyenmaikt@gmail.com
 • Y Phoih
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng SPMN
  • Điện thoại:
   0358069526
  • Email:
   phoih.tn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV dạy nhóm trẻ

 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng SPMN
  • Điện thoại:
   0354057997
  • Email:
   nguyenhuyen86kt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV CN nhóm trẻ 24-36 tháng

 • Trần Thị Ái Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
  • Điện thoại:
   0368833995
  • Email:
   lytranktmn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV CN lớp MG bé

 • Lê Thị Hoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV; UV ban TTND
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
  • Điện thoại:
   0968090208
  • Email:
   hoanle83gvmn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV CN Lớp MG nhỡ B