GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ: Thôn Nghĩa An - Xã Ia Chim

Email:   c0iachim_ktkontum@moet.edu.vn

Điện thoại 

 

1. Mô hình hoạt động: Chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên đạt trình độ chuyên môn chuẩn trong đó có 46 % cán bộ và giáo viên có trình độ trên chuẩn, Là những giáo viên giỏi cấp trường, cấp thành phố, cấp tỉnh,lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở có uy tín, có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm chắm sóc giáo dục nuôi dạy trẻ. 

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục chất lượng cao phù hợp với chất lượng giáo dục ở địa phương. Đảm bảo yêu cầu giáo dục của phòng giáo dục đề ra.
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.
- Trang bị kiến thức cơ bản theo tiêu chuẩn kiến thức của Bộ GD-ĐT, đảm bảo chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Tạo tiền đề cho trẻ bước các bậc học tiếp theo.

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các trẻ, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi trẻ được thành công trong học tập và cuộc sống.

-Tạo cơ hội cho trẻ được "Học bằng chơi, chơi mà học" để phát triển toàn diện theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
- Quan tâm đến vấn đề tâm lý học đường thông qua việc phối hợp với các trung tâm tư vấn tâm lý giáo dục giúp các em học sinh có tâm thế học tập thân thiện, tự tin, thoải mái và hiệu quả, tạo môi trương học tập thân thiện.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học tiên tiến với sự hỗ trợ tối ưu của trang thiết bị hiện đại. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo phù hợp với mô hình đào tạo chất lượng ; Bố trí sắp xếp thời khóa biểu hợp lý đảm bảo thời lượng cho các buổi học, tiết học tự chọn, nâng cao, ngoại khoá chuyên đề
- Tổ chức học bán trú hai buổi nề nếp, đúng quy định.
- Tổ chức học theo phòng học, học trên mạng; mở rộng các hình thức dạy và học đối với các trường trong tỉnh.
- Chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị phòng thí nghiệm, thực hành.
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…
- Tăng cường các hoạt động giao lưu bằng nhiều hình thức như: Thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ, thi vẽ tranh, thi hùng biện, thi học sinh thanh lịch…với các trường bạn, các trường trong khu vực và quốc tế
- Tăng cường hoạt động của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, các tổ chức xã hội, giao lưu các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.

- Tổ  chức tăng cường đề án tập nói tiếng việt cho trẻ dân tộc thiểu số.
 

Ban giám hiệu Trường mầm non Tuổi Ngọc